11 november 2020

WATERDRINKER, OZ PLANTEN EN HAMIPLANT VORMEN SAMEN DUTCH PLANT GROUP

Door samenwerking versterking van innovatiekracht binnen de sierteelt

Waterdrinker vormt per 11 november 2020 samen met OZ Planten en Hamiplant (beide onderdeel van Dutch Flower Group) de Dutch Plant Group. Door het delen van kennis en haar internationale netwerk van veredelaars en plantenkwekers wil Dutch Plant Group een verdere versnelling brengen in productinnovatie van veredeling naar de eindmarkten.

Waterdrinker is één van de grootste handelsbedrijven in planten binnen de internationale sierteelt, met een focus op productinnovatie en samenwerking met kwekers en veredelaars.
Waterdrinker werkt met 350 medewerkers dagelijks aan de belevering van bloemist tot en met de grootschalige retail. Twee jaar geleden opende Waterdrinker in Aalsmeer het grootste groene inkoopcentrum van Europa voor de vak- en groothandel; het Green Trade Center (GTC), met een enorm aanbod planten en accessoires waarbij noviteiten en vernieuwing centraal staan.

OZ Planten levert groothandelsbedrijven, bloemistenketens, grootschalige retailers zoals tuincentra en bouwmarkten, alsmede vakhandel in Nederland tot ver in Europa. OZ Planten streeft naar ‘passion for plants’ en kent een relatiegerichte benadering, zowel naar haar klanten als haar kwekers.

Hamiplant zet zich in op de belevering van grootschalige retailers zoals supermarktketens, tuincentra en bouwmarkten, alsmede de groothandel en vakhandel binnen Europa. Men is toonaangevend binnen het Westland en is de laatste jaren, mede als gevolg van succesvolle integraties van Vida Verde, E. den Dekker (EDD), DRC en recent Dames Plants, sterk gegroeid als specialist op het gebied van kamer-en tuinplanten.

Op het gebied van duurzaamheid nemen de genoemde bedrijven binnen de sierteeltsector een voortrekkersrol in. Zo werkt men reeds jaren samen binnen het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en zijn zij tevens partner in het IMVO Convenant Sierteelt.
Duurzame sourcing, op basis van certificeringen binnen de ‘FSI Basket of Standards’, is volledig doorgevoerd in de inkoopprocessen en integraal onderdeel van het netwerk van kwekers.

Zowel Waterdrinker, OZ Planten als Hamiplant blijven ongewijzigd met de bestaande account teams vanuit hun organisaties de individuele klanten bedienen, waarbij mogelijkheden vanuit de samenwerking vanuit het enorme netwerk aan kwekers zullen worden benut om een breder en exclusiever assortiment aan planten te gaan bieden.

Het management van de individuele bedrijven blijft ongewijzigd. Directieleden Mariska Foppen en Bob Moria (Waterdrinker), Henk-Willem Spaargaren (OZ Planten) en Leon Buskermolen (Hamiplant) zullen zich vanuit een overkoepelend team gaan richten op een aantal gezamenlijke strategische thema’s zoals productinnovatie, optimalisatie binnen de supply chain en digitalisering.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

0

omzet (2022)

0

boeketten per week naar de consument

0

bloemen per week naar de consument

0

planten per week naar de consument

0

afzetlanden

0%

op weg naar gecertificeerde inkoop

0

landen met kantoren

0

medewerkers