24 september 2020

Dutch Flower Group en Ecochain maken milieu-footprint inzichtelijk

Vanuit grootschalige retailers, zoals supermarktketens en andere formule eigenaren, is er steeds meer vraag naar inzicht in milieu-footprints en overige duurzaamheidsinformatie van bloemen en planten.

Dutch Flower Group (DFG) heeft reductiedoelstellingen voor CO2, water en afval als speerpunten in haar duurzaamheidsambities opgenomen, met ‘meetbaarheid’ als focus. DFG en specialist Ecochain zetten nu de eerste stappen om de CO2-emissies van de processen binnen alle DFG handelsbedrijven inzichtelijk te krijgen, om vervolgens ketenpartners hierbij te betrekken om emissies van de gehele sierteeltketen in kaart te brengen.

Meetgegevens beheren en zichtbaar te maken

Om meetgegevens te beheren en zichtbaar te maken, stelt DFG vanaf heden het Environmental Intelligence Platform van Ecochain beschikbaar voor haar handelsbedrijven en kwekers. “DFG krijgt via Ecochain’s platform een geactualiseerd dashboard van de emissies binnen onze keten, zonder dat daarvoor vertrouwelijke data gedeeld hoeft te worden. De meetinzichten verschaffen daarmee een eerste stap richting het beoogde doel: het verminderen van onze totale uitstoot,” aldus Raimon Loman, CSR (Corporate Social Responsibility) manager bij Dutch Flower Group.

De komende maanden gaan wij de eerste stappen zetten voor de inrichting van de digitale omgeving. Om het behapbaar te houden, richten we ons in 2020 alleen nog op de directe en indirecte bedrijfsemissies, de zogenaamde scope 1 & 2 emissies, van de bedrijfsprocessen binnen DFG bedrijven,” zegt Loman. “Voor ons als DFG is het een investering die ons meer detail inzicht geeft, processen verder digitaliseert en tijd gaat besparen, ook gezien onze ambities om te rapporteren en te sturen op de totale impact van onze bedrijfsprocessen.

Inzicht in milieu-footprint

DFG krijgt in toenemende mate verzoeken van afnemers en overige stakeholders om inzicht te geven in de milieu-footprint van haar assortiment en om het gebruik van bijvoorbeeld verpakkingen te minimaliseren. “Om die toenemende vraag naar deze informatie te kunnen managen is het belangrijk om een geïntegreerd systeem aan te leggen waarin er vanuit één databron betrouwbare milieu informatie verzameld, en gedeeld kan worden,” legt Pieter Leendertse van Ecochain uit. “Zo ontstaat er een dwarsdoorsnede van de gehele organisatie, vanuit één systeem, met betrouwbare informatie.” Door de nieuwe inzichten kan er ingespeeld gaan worden op de meest duurzame alternatieven, in samenwerking met onze belangrijkste supply chain partners.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

0

omzet (2022)

0

boeketten per week naar de consument

0

bloemen per week naar de consument

0

planten per week naar de consument

0

afzetlanden

0%

op weg naar gecertificeerde inkoop

0

landen met kantoren

0

medewerkers