16 oktober 2020

Royal Floraholland maakt gecertificeerd duurzaam inkopen op de klok transparanter en eenvoudiger

Steeds meer kopers op de klok willen inkopen op basis van certificeringscriteria voor duurzaamheid vanuit het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Royal FloraHolland maakt met ingang van 16 oktober op de veilingklok per kweker zichtbaar of deze de certificaten heeft waarmee aan de minimale FSI-normen wordt voldaan. Hiermee vervult Royal FloraHolland een nadrukkelijke vraag vanuit de markt.

Door het tonen van het FSI-logo op de klok is nu direct zichtbaar of een kweker – afhankelijk van het productieland – de vereiste certificaten heeft waarmee aan de FSI-criteria wordt voldaan. Ook kan in het aanbod vooraf geselecteerd worden op deze kwekers. Zo wordt het veel makkelijker om duurzaam in te kopen op de marktplaats van Royal FloraHolland. Hiervoor moest de koper dat zelf afleiden uit de diverse certificaten op het klokfront. Het vastleggen van de certificaten per kweker en het daaruit afleiden of een kweker aan de minimale FSI-criteria voldoet wordt gedaan door Floricode. Floricode verzamelt en standaardiseert de gegevens van alle schema eigenaren (certificeerders) van de voor FSI relevante milieu- en sociale certificaten en voorziet Royal FloraHolland van gevalideerde en actuele certificaat informatie. Dit zorgt ervoor dat de informatie die in de keten wordt verstrekt betrouwbaar is.

Veel grote kopers op de marktplaats zijn net als Royal FloraHolland lid van FSI en committeren zich aan het inkopen op basis van FSI-criteria. Of een kweker voldoet aan de eisen van FSI hangt af van zijn certificaten en het land van productie. De certificaten die voldoen zijn met succes gebenchmarkt met internationale eisen en wetgeving op het gebied van milieu en sociaal.

De leden van FSI werken samen om de productie en handel in bloemen en planten verder te verduurzamen. De gezamenlijke ambitie is dat in 2020 90% van de verhandelde bloemen en planten verantwoord geproduceerd is. Jeroen Oudheusden, Executive Officer FSI: “De vraag naar duurzaam geproduceerde bloemen en planten neemt ook vanuit de retail en consumenten sterk toe. Ik verwacht dat dit een stimulans is voor kwekers in binnen- en buitenland om de certificaten die voldoen aan de FSI-criteria te behalen.”

Foto FSI op de klok

Op de foto:

  • Linksboven: Marcel Zandvliet, CSO/CMO bij Dutch Flower Group
  • Rechtsboven: Maarten Bánki, Manager Duurzame Ontwikkeling Royal FloraHolland
  • Linksonder: Jeroen Oudheusden, Executive Officer FSI

Marcel Zandvliet, Chief Marketing Officer/Chief Sustainability Officer van Dutch Flower Group: “Het tonen van het FSI-logo bij de partij van kwekers die aan de FSI-criteria voldoen op de klok is een mooie stap. Het maakt onze duurzame inkoop via de veilingsystemen eenvoudiger. Ik hoop ook dat het een stimulans is voor kwekers om zich te certificeren volgens de FSI-criteria. Die wens spreek ik ook uit namens het Versnellingsinitiatief binnen FSI. Als we goed blijven samenwerken binnen de keten bereiken we eerder onze gezamenlijke duurzaamheidsambities.” Het Versnellingsinitiatief wordt naast Dutch Flower Group gevormd door handelsbedrijven FleuraMetz, Royal Lemkes, Waterdrinker en Royal FloraHolland.

Maarten Bánki, Manager Duurzame Ontwikkeling Royal FloraHolland: “Duurzame productie en producten worden de norm. Om ook op lange termijn succesvol te kunnen zijn, zetten we ons in voor het verduurzamen van de sector. Ook moedigen we kwekers aan om hun duurzaamheidsinspanningen betrouwbaar transparant te maken door middel van een certificaat. Kwekers die nog geen certificaat hebben vragen we nu om te beginnen met digitale milieuregistratie en milieucertificering. Uiteindelijk streven we ernaar dat alle kwekers voldoen aan de FSI criteria, dus ook met betrekking tot Good Agricultural Practices (GAP) en op sociaal gebied. Anderzijds vragen we de handel om gecertificeerd duurzaam in te kopen. Dat maken we nu makkelijker door FSI te tonen op de klok. Alleen zo kunnen we samen de reputatie van onze producten, onze sector en onze gezamenlijke marktplaats beschermen.”

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

0

omzet (2022)

0

boeketten per week naar de consument

0

bloemen per week naar de consument

0

planten per week naar de consument

0

afzetlanden

0%

op weg naar gecertificeerde inkoop

0

landen met kantoren

0

medewerkers