27 september 2022

IMVO - convenant sierteelt sector afgerond

Sierteeltsector blikt terug opgeleerdelessenen neemt aanbevelingen in ontvangst

Op 22 september 2022 hebben de ondertekenaars en steunbetuigers van het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de sierteeltsector teruggeblikt op de lessen van de afgelopen 3 jaar, en tegelijkertijd vooruitgekeken naar de implementatie van de belangrijkste aanbevelingen.

Het IMVO-convenant

Het IMVO-convenant sierteeltsector kwam tot stand in 2019, toen een aantal bedrijven uit de Nederlandse sierteeltsector krachten bundelde met de overheid, vakbond en NGO’s. In de daaropvolgende drie jaar hebben de partijen samengewerkt aan meer verantwoorde internationale productie en handel van sierteeltgewassen, waarbij ze met name hebben gewerkt aan ‘due diligence’ (ook wel ‘Ketenverantwoordelijkheid’ genoemd), leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu. Hiermee zijn concrete stappen gezet om deze thema’s in hun keten te verbeteren, maar is ook kennis ontwikkeld om door te geven aan de rest van de sector voor het toekomstig opschalen ervan.

Internationaal verantwoord ondernemen

Wat betreft internationaal verantwoord ondernemen hebben de partijen stappen gezet in het opzetten van een due diligence proces dat overeenkomt met de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten. Naast getraind worden hebben bedrijven praktische instrumenten ontwikkeld en ingevoerd. Een externe evaluatie van de implementatie van due diligence door alle bedrijven toonde aan dat dit heeft geleid tot een algehele vooruitgang op alle stappen in het voorgeschreven proces, al liggen er nog voldoende kansen voor verbetering in de toekomst.

Tijdens de stakeholder bijeenkomst werd de IMVO Roadmap overgedragen. Van rechts naar links: Steven Smit, Ministerie  van Buitenlandse Zaken, Ted van der Put, voorzitter IMVO Convenant, Marcel Zandvliet, vicevoorzitter van het Floriculture Sustainability initiative (FSI) en Jeroen Oudheusden, Executive Officer van FSI.

Leefbaar loon en gewasbescherming

Naast het werk aan due diligence hebben de partijen een pilot gedaan voor het in kaart brengen van leefbaar loon in Oost-Afrika en het opzetten van een leefbaar loon stappenplan voor bedrijven. Op basis hiervan is ook een tweede project opgezet om na te gaan hoe leefbaar loon in ketenverband opgepakt kan worden, welke nog tot november 2022 doorloopt. Voor gewasbescherming hebben partijen een onderzoek gedaan naar de meest voorkomende gezondheidsrisico’s en de daaraan gekoppelde aanbevelingen voor veilig gebruik. Op het vlak van impact op het milieu hebben de partijen bijgedragen aan de ontwikkeling van de Milieu Indicator Gewasbescherming, een project van de WUR en een consortium aan partijen.

Vervolgstappen

Nu het IMVO-convenant is afgerond met een terugblik op de vooraf opgestelde doelstellingen en resultaten kijken de partijen met name naar de toekomst. De resultaten en lessen zijn van toepassing op de gehele sector. Om continuïteit te waarborgen en de aanbevelingen een groter bereik te geven, hebben de partijen de aanbevelingen ingebed in afspraken met stakeholders, waaronder het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Met de overdracht van de aanbevelingen versterken de partijen de FSI-strategie voor 2025.

Eindrapportage

De resultaten, lessen en aanbevelingen van het IMVO-convenant worden in meer detail uitgezet in de IMVO-sierteeltsector eindrapportage. De ontwikkelde instrumenten en kennis zijn daarnaast vrij beschikbaar op www.imvosierteelt.nl

Het IMVO convenant Sierteeltsector is ondertekend door:

Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – AFRI FLORA – Albert Heijn – Dümmen Orange – Dutch Flower Group – FM Group – Flower Trade Consult – Floral Trade Group – Royal Lemkes – Waterdrinker – WomenWin – FNV – Royal FloraHolland – Glastuinbouw Nederland – Tuinbranche Nederland – Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten – Stichting Natuur en Milieu – Xpol

Steunbetuigers:
Chrysal – Koppert – Stichting Max Havelaar – MPS.   

Meer informatie?

Neem dan contact op met:

0

omzet (2022)

0

boeketten per week naar de consument

0

bloemen per week naar de consument

0

planten per week naar de consument

0

afzetlanden

0%

op weg naar gecertificeerde inkoop

0

landen met kantoren

0

medewerkers