19 november 2019

DUTCH FLOWER GROUP VERLENGT OVEREENKOMST MET FLORIDATA

Onlangs ondertekenden Harry Brockhoff, CFO van Dutch Flower Group (DFG) en Wesley van den Berg, manager van Floridata, een overeenkomst voor verlenging van de samenwerking tussen beide organisaties. DFG wil dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en spreekt zich graag uit over het vertrouwen in Floridata.

Betrouwbare partner

“Na het opheffen van het HBAG in 2014 zijn we met andere ketenpartners de fundamenten gaan leggen voor Floridata. De driver hierbij was het behouden van het inzicht in de verschillende markten, vanuit een collectief sectorbelang”, aldus Harry Brockhoff. “Sinds de start ervaren wij Floridata als een solide, betrouwbare partner voor toonaangevende handelspartijen in Nederland. Ik zou graag zien dat handelaren die nog geen Floridata deelnemer zijn zich ook aansluiten”, benadrukt Harry Brockhoff. Wesley van den Berg, manager van Floridata, beaamt dit: “Momenteel zitten we op een ruime 80% vertegenwoordiging van de exportwaarde. Wij blijven streven naar een dekking van 100%, want enkel samen maken we de sierteeltsector sterk”.

Foto boven: Harry Brockhoff (CFO van DFG) en Wesley van den Berg (manager van Floridata) ondertekenen de verlenging van de overeenkomst.

Doorontwikkeling dienstverlening

Floridata zit niet stil en blijft haar dienstverlening doorontwikkelen. Door data om te zetten naar concrete inzichten blijven zij aansluiten op de dagelijkse business. Onder meer op het gebied van debiteuren en uiteraard de exportcijfers, met een concrete verdiepingsslag voor alle deelnemende handelspartijen naar markt en productgroepen. In het kader van duurzaamheid is de Sustainable Sourcing Scan die Floridata onder haar hoede heeft van groot belang voor leden van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

“Floridata speelt een cruciale rol in de doorontwikkeling van de Sourcing Scan om onze inkoop meetbaar te maken op basis van de FSI-eisen ten aanzien van certificering voor 2020 en daarna”, aldus Marcel Zandvliet, Director Marketing & CSR van DFG. Stichting Floridata is financieel onafhankelijk en de organisatie is gebaseerd op deelnemers-contributies. “We zijn een financieel gezonde organisatie en als er wat ruimte is komt dit volledig ten goede aan de deelnemers. Doorontwikkeling van Floridata heeft de grootste prioriteit”, geeft Wesley van den Berg aan. “Daarom zijn wij zeer verheugd dat DFG zich voor de komende 3 jaar blijft verbinden aan onze organisatie”.

Foto onder: Marcel Zandvliet (Director Marketing & CSR van DFG), Harry Brockhoff (CFO van DFG), Wesley van den Berg (manager van Floridata) en Madelon Voordouw (business analist Floridata) bij de verlenging van de overeenkomst.

0

omzet (2022)

0

boeketten per week naar de consument

0

bloemen per week naar de consument

0

planten per week naar de consument

0

afzetlanden

0%

op weg naar gecertificeerde inkoop

0

landen met kantoren

0

medewerkers