03 april 2017

BIJENENERGIE DOOR DE HONEY HIGHWAY

10e BIJendiner levert prachtig resultaat op voor Honey Highway

Het gonsde in Op Hodenpijl afgelopen 29 maart. Organisator van het Bijendiner en Honey Highway-onderneemster Deborah Post bracht voor de 10e editie van het Bijendiner ruim 100 gasten bij elkaar aan tafel in het restaurant van Op Hodenpijl in Schipluiden met daarnaast een aantal interessante sprekers.

Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, stroken langs spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met Honey Highway meerjarig streekeigen wilde bloemenzaad afgestemd op de grondsoort zodat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Hierbij is het belangrijk dat er voor een zolang mogelijke periode voedsel; stuifmeel en nectar te verzamelen is voor bijen, zodat goed overwinteren mogelijk is. Met als doel het behouden van inheemse wilde bijen en Nederlandse honingbijen in Nederland.

De avond, met als thema “Het Nationaal Bijengezondheid Actieprogramma gaat iedere burger aan”, heeft inmiddels al een eerste prachtig resultaat opgeleverd: een partnership tussen Dutch Flower Group en Honey Highway.

Op de foto boven: Harry Brockhoff (CFO DFG), Deborah Post en Marcel Zandvliet (Director Marketing DFG).

0

omzet (2022)

0

boeketten per week naar de consument

0

bloemen per week naar de consument

0

planten per week naar de consument

0

afzetlanden

0%

op weg naar gecertificeerde inkoop

0

landen met kantoren

0

medewerkers