Let Hope Bloom - Twitter - Photo post - 1200x675 px.png
Media

VERDUURZAMING BINNEN DE KETEN CENTRAAL THEMA OP LEVERANCIERSDAG DFG RETAIL

Delen van kennis op het schap als basis voor de toekomst

Honselersdijk, juni 2013 

Op 13 juni vond de jaarlijkse Leveranciersdag voor de divisie Retail van Dutch Flower Group (DFG) weer plaats, dit maal in Schipluiden in “Op Hodenpijl”. De Retaildivisie van DFG, bestaande uit 8 gespecialiseerde handelsbedrijven die aan de grootschalige retailers in Europa leveren, had dit jaar ruim 80 van haar Nederlandse leveranciers – kwekers van snijbloemen– uitgenodigd.

Als thema was dit jaar gekozen voor verduurzaming en in het bijzonder het verduurzamen binnen de keten. Middels innovaties, merkontwikkeling en lange termijn samenwerking op het retailschap. Dutch Flower Group bood een middagprogramma aan, waarbij drie sprekers van buiten de sierteeltsector dit maal als spreker fungeerden.

Na opening door Henk Salome, divisie directeur Retail van DFG, kwamen vier sprekers aan bod. Allereerst Marco van Zijverden, CEO van DFG, hij onderstreepte het belang van duurzame relaties binnen de keten, mede gezien de actuele ontwikkelingen in de sierteeltsector. “We kunnen alleen groeien binnen retail als we nog intensiever samenwerking binnen de keten, van kweker tot retailer”.

Retail leveranciersdag 062013

Sprekers leveranciersdag: Vlnr Perry Dekkers (Heineken Nederland), Arjanneke Teeuw (Healthy People), Henk Gerbers (Bio+), Henk Salome (DFG).

Aansluitend kwamen de drie sprekers aan het woord. Henk Gerbers, directeur van het (voedings)merk Bio+, verhaalde op een inspirerende wijze over de ontwikkeling van dit inmiddels binnen de retail stevig gepositioneerde merk. Ook gaf hij aan op welke wijze hij hier vorm aan gegeven heeft, in samenwerking met de grootschalige retail. Arjanneke Teeuw, directeur/eigenaar van het verse sappenmerk Healthy People onderhield de aanwezigen met het enthousiaste verhaal over het ontstaan, vanuit een duurzame filosofie, van haar merk.  Het belang van een innovatieve en open houding binnen de aanpak van Healthy People werd nadrukkelijk naar voren gebracht als belangrijkste element om op het binnen het retailschap positie te kunnen verkrijgen. Perry Dekkers van Heineken Nederland tenslotte, bood de aanwezigen een kijkje in de keuken van deze wereldspeler en het bijzonder de positionering van het merk binnen de grootschalige retail in Nederland. Hoe om te gaan met category management in het speelveld van alle retailers en parallel streven naar een duurzame relatie met alle retailers, is zijn belangrijkste uitdaging.

Na een kleurrijke afsluiting vatte Henk Salome de middag helder samen: “Transparantie en openheid zijn de basis voor een langduriger samenwerking, waar wij als Dutch Flower Group bedrijven met kwekers en onze retailers naar streven. De sprekers vanmiddag geven aanknopingspunten rondom merkontwikkeling, innovatie en belang van category management, die wij ook binnen onze sector voor de retail samen dienen door te ontwikkelen”.