Leveranciersdag Planten 2016 - groepsfoto.jpg
Media

Leveranciersdag Planten bij Dutch Flower Group: een dialoog over toenemende fijnmazige afzet

Op donderdag 10 maart 2016 vond de Leveranciersdag Planten plaats met het thema ‘ fijnmazige logistiek ‘.

De centrale vraag op deze middag - vanuit de organiserende plantenbedrijven, OZ Planten uit Aalsmeer en Hamiplant uit Honselersdijk – was: hoe kunnen we de supply chain als kweker en handel samen efficiënter inrichten.

Na een introductie over de middag door respectievelijk Henk-Willem Spaargaren, directeur OZ Planten en Leon Buskermolen, directeur Hamiplant, gingen de twee groepen kwekers langs alle bedrijfsprocessen die hen en ons raken. Van kantoor, van de feitelijke basisinformatie over de plant en alle specificaties, naar de daadwerkelijke order door onze klanten, naar de intake van de producten en de verdeling, verwerking van de order tot aan verzending. Helder werd dat de door kwekers verstrekte basisinformatie in de IT-systemen van de plantenbedrijven ‘key’ is en correct alsmede actueel gehouden dient te worden.

Op De Dyck in Woubrugge vond het vervolg van de middag plaats. Marcel Zandvliet verzorgde de inleiding van het ‘kijkje naar buiten’ en de vragen aan de twee externe sprekers:

- Toon de Jong, commercieel directeur bij IT bedrijf Bexter, gaf een kijkje achter de technologische mogelijkheden van ‘track & trace’ door de keten heen. Als voorbeeld presenteerde hij het bedrijf Kloosterboer, die middels deze methodiek in staat is om verse zeevis door de keten heen op detailniveau te volgen en hierover met haar tussenhandel en eindklanten te communiceren. Belangrijk hierbij is uiteraard dat ook hier de basisinformatie op correcte wijze het systeem in- en doorgaat. De RFID technologie die gepresenteerd werd, is eerder reeds in het project “Van plant tot klant” onderwerp van gesprek geweest, maar zeker in het vergroten van de efficiency van fijnmaziger logistiek een element om in te gaan zetten in de nabije toekomst.

- Anouk Beeren, manager e-commerce en merchandising van Bidvest Deli XL, gaf daarna een inspirerende presentatie over de transitie die Deli XL heeft doorgemaakt in enkele jaren van traditionele groothandel naar een echt e-commerce bedrijf. Momenteel wordt meer dan 90% via het web door de diverse klanten van Deli XL besteld aan verse voedingsproducten. Elke klant heeft inmiddels een eigen webomgeving en daar stuurt Deli XL, met grote steun van haar leveranciers op basis van goede broninformatie, correcte foto’s (‘what you see is what you get’) en storytelling, op een zeer professionele wijze op.

Beide presentaties gaven, naar alle reacties vanuit de kwekers te vernemen, voldoende stof om na te denken en te bekijken hoe er aan de basisinformatie naar de DFG bedrijven, alsmede de beleving van onze prachtige plantproducten verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Marco van Zijverden sloot de middag af, na iedereen te danken voor de hoge opkomst, met een inkijk in de strategie van DFG. Samen investeren in groei. Marco gaf aan dat er, mits partijen intensiever samenwerken, er nog vele mogelijkheden liggen in de groei van afzet voor planten.

 undefined

V.l.n.r.: Toon de Jong, Marco van Zijverden, Marcel Zandvliet, Anouk Beeren, Leon Buskermolen en Henk-Willem Spaargaren