Let Hope Bloom - Twitter - Photo post - 1200x675 px.png
Media

INTEGRATIE VAN FSA EN PROGRESS IN DFG AFRICA

De twee in Kenia lokaal gevestigde sourcing bedrijven van Dutch Flower Group (DFG), Flower Sourcing Africa (FSA) en Progress, zullen geïntegreerd worden.

De veranderende marktsituatie heeft geleid tot de situatie dat de werkwijzen van Progress en Flower Sourcing Africa (FSA) vergelijkbaar zijn geworden.

Beide organisaties zijn actief voor de grootschalige retailklanten en de groothandelsactiviteiten van de DFG bedrijven in Nederland en Engeland. Een meer centrale coördinatie zal resulteren in een efficiëntere werkwijze en synergie binnen de activiteiten.

Beide organisaties zullen daarom worden geïntegreerd en onder de naam DFG Africa voortgezet worden. De twee labels, Progress en FSA, zullen ophouden te bestaan.

DFG Africa