Let Hope Bloom - Twitter - Photo post - 1200x675 px.png
Media

Henk Salome benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester J. van der Tak van de gemeente Westland heeft op donderdag 3 april 2014 een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Henk Salome, tot 1 april 2014 divisiedirecteur Retail bij Dutch Flower Group (DFG). Hij ontving de onderscheiding behorende bij Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie in de Oude Kerk in Naaldwijk.

Henk Salome is dertig jaar verbonden geweest met Van Duyn Groep in Naaldwijk, dat later is overgegaan in Dutch Flower Group. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de acht bedrijven van DFG en het versterken van de glastuinbouwsector in Nederland, de sierteelt in het bijzonder. Onder zijn leiding hebben de retailbedrijven van Dutch Flower Group zich ontwikkeld tot koplopers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Daarnaast heeft Henk Salome zich in verschillende functies ingezet voor de samenleving. Momenteel is hij voorzitter van tennisvereniging LTC in Naaldwijk en is hij actief in de Raad van Advies van Patijnenburg en voor Stichting Kiwanis Westland.

Afscheid Henk Salome