Let Hope Bloom - Twitter - Photo post - 1200x675 px.png
Media

Enorme besparingen in aanvoerlogistiek sierteelt

Deelnemende plantenhandelaren van het IPCW hebben in nauwe samenwerking met Dinalog Conversion Factory en TU Eindhoven aangetoond dat  enorme besparingen te behalen zijn in de aanvoerlogistiek van de sierteelt.

Via het IPCW willen de deelnemende partijen (Hamiplant, Noviflora, Vida Verde, Moterra en Lievaart) hun marktpositie versterken. Het transparant maken van deze aanvoerlogistiek met behulp van RFID is één van de belangrijkste doelen.

Door het innoveren van aanvoerlogistiek en het delen van keteninformatie bundelen de vijf exporteurs hun krachten om te  komen tot een bijdrage aan duurzame logistiek; duurzaam in economische zin en duurzaam op het gebied van bereikbaarheid en milieu.

U kunt deze inspirerende film, die mede op initiatief van Syntens Innovatiecentrum is ontstaan, ook vinden op  www.vanplanttotklant.nl.