Let Hope Bloom - Twitter - Photo post - 1200x675 px.png
Media

Dutch Flower Power Group op bezoek bij de Tweede Kamer

Op 11 juni 2012 heeft minister Kamp, destijds minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een bezoek gebracht aan Dutch Flower Group. Daar waren de minister en zijn gevolg zo over te spreken, dat ze de “Dutch Flower Power Group”  (DFPG) uitgenodigd hebben om in Den Haag bij de Tweede Kamer langs te komen voor een rondleiding én een persoonlijk gesprek met de minister. De DFPG bestaat uit 35 geselecteerde jonge high-potentials. Doel is elkaar ontmoeten, te inspireren en te leren van elkaar en van andere bedrijven, ook buiten de sector.

Toen eind oktober het nieuwe kabinet benoemd werd, is minister Kamp van SZW naar Economische Zaken overgestapt. Dit maakte het bezoek erg interessant, zowel voor de leden van het DFG netwerk, als voor de minister zelf.

Minister Kamp bleek al sinds 1976 actief in de politiek als lid van de VVD. Daarbij heeft hij de verantwoordelijkheid gehad over vier verschillende ministeries. Zo is hij minister geweest in de kabinetten Balkenende 1, 2, Rutte 1 en nu in Rutte 2.

Handelingenkamer

Vergaderzaal VVD

Vergaderzaal VVD

De "Handelingenkamer"

De DFPG is, uiteraard met een goede voorbereiding, in dialoog gegaan met minister Kamp. Verder is een rondleiding door de gebouwen van de Tweede Kamer georganiseerd, wat dit alles nog meer cachet gaf. De dialoog, in aanwezigheid van twee beleidsambtenaren voor de (tuinbouw)sector, verliep in zeer constructieve sfeer en belangrijke actuele onderwerpen werden niet geschuwd. Zo kwamen aan de orde de regelgeving in de internationale (tuinbouw)sector, de rol van Nederland als draaischijf en regisseur binnen de sierteelt en uiteraard een aantal andere prangende vragen vanuit de DFPG richting de politiek. Duidelijk is dat Economische Zaken een praktische kijk heeft binnen dit kabinet en dat, waar mogelijk, in goede dialoog met het bedrijfsleven gezocht wordt naar oplossingen om onze economische positie ook internationaal te blijven uitbouwen.

 

De DFPG, namens het bestuur Peter van Os (Hamiplant).