Let Hope Bloom - Twitter - Photo post - 1200x675 px.png
Media

Chain4S & Transparant Partnership

CHAIN4S (‘chainforce’)

CHAIN4S is de naam van een interactief ketenplatform waar kwekers, handel en retail informatie per (contract)order gaan delen en gericht (consumenten- en schap)informatie met elkaar gaan delen.

Dit initiatief gaat naar onze mening het zakendoen in de sierteeltsector wezenlijk veranderen. Geen woorden, geen beloftes, gewoon doen. Zakendoen op een open en transparante wijze. Delen van informatie, samen werken en dus samen ontwikkelen. CHAIN4S gaat de kracht van de keten gebruiken om betere afzet te realiseren. Samen.

 

Aanleiding CHAIN4S

Het interactieve ketenplatform CHAIN4S is ontwikkeld vanuit de toenemende vraag naar transparantie in de (sierteelt)keten, zowel aan de productiezijde bij kwekers als aan de consumentenkant bij de retailers.

Ontwikkeling en introductie

Van Dijk Flora, een van de ondernemingen binnen de Retaildivisie van Dutch Flower Group, heeft het platform ontwikkeld onder de naam CHAIN4S, samen met partner Solware.

De basis ligt in een samenwerking met de Nederlandse bouwketen Gamma, waar Van Dijk Flora een exclusief leverancier is (zie interview met Gamma, Van Dijk Flora en Hoogeveen Plants in nr. 39 van Vakblad Bloemisterij).

Chain 4S-print Screen

Uitgangspunt

CHAIN4S, uitgesproken ‘chain force’, vat het ketenplatform in de naam reeds samen. Het gaat om de gehele keten, van producent, service-provider/handel, retailer nog beter te kunnen richten op de consument.

Vier ketenpartijen, vandaar de 4 die is opgenomen in het logo.

 

Het gaat binnen CHAIN4S om een gesloten ketensysteem, waarbij op een social media wijze tussen de exclusieve ketenpartners per order alle informatie over de basis en achtergrond en het verloop van de order gedeeld wordt. Het gaat dus om een order, het voortraject van selectie en afstemming van de specificaties en dergelijke is dan al gerealiseerd. Dit om te zorgen dat we leren van elkaar als we ook daadwerkelijk zaken doen. En dus langere termijn samenwerking en ontwikkeling op het schap verder intensiveren.

Waar het reeds in de keten gebeurde, is dat nog niet overal transparant en open, daar wil Dutch Flower Group en vanuit haar intrinsieke strategie Van Dijk Flora, nu inhoud aan geven.

 

Hoe ziet het eruit en wat zijn de mogelijkheden

Het platform, wat dus per order in een gesloten keten wordt ingericht tussen ketenpartijen, biedt een visueel aantrekkelijk scherm. Het is gepresenteerd in de lijn van social media applicaties als Facebook en Linkedin, maar bevat inhoudelijke informatie die van wezenlijke toegevoegde waarde is voor alle partijen en ook in onderling verband elkaar in staat stelt om verdere verbeteringen in alle aspecten van de samenwerking door te voeren om een nog betere propositie naar de consument te realiseren.

De mogelijkheden zijn in deze eerste versie reeds enorm:

- de kweker kan zich op een open wijze presenteren op gebied van productie, varieteiten, planning, certificering en een persoonlijke pagina vullen.

Deze is door service-provider/handel en retailer die gekoppeld zijn in de keten, 24/7 online in te zien is.

De kweker kan daarnaast o.m. het verloop van afzet zien, winkelpresentatie en –bezoeken, maar ook afprijzingen (e.e.a. uiteraard onder voorbehoud van toestemming retailers);

- de handelspartner draagt zorg voor de invulling van de orderl en biedt een helder overzicht van het verloop, dit met alle gegevens over de order; de planning, winkelbezoekrapportages, schapfoto’s en verloop van de (week)afzet en pricing;

- de retailer kan zich helder presenteren op de propositie van de winkelformule en contactgegevens met een persoonlijke pagina.

De retailer verkrijgt eenvoudig inzicht in alle lopende orders met verschillende (gesloten) ketenpartijen waardoor de category eenvoudiger en op een hoogwaardiger wijze te managen is: op 1 locatie alle informatie, online beschikbaar en met een exclusieve gesloten keten per order.

Alle ketenpartijen zijn in staat berichten te posten, foto’s up te loaden die relevant zijn binnen de order en ook elkaar online actueel op de hoogte te houden van de planning en verloop van activiteiten op een visueel aantrekkelijke wijze.

Na het afsluiten van de order/deal, is deze altijd nog in te zien voor alle betrokken ketenpartijen waardoor ook op basis van de ervaringen en de evaluatie bij nieuwe acties deze volledig geevalueerd beschikbaar zijn.

Verder zijn zaken als automatisch vertalen, snelle feedback features, weersomstandigheden en dergelijke opgenomen waardoor het platform inspeelt op de toekomst van het zakendoen:

open en snel handelen, waar dan ook aanwezig, alsmede samen leren en verbeteren van de propositie richting de kopende consument.

 

Logo _Chain 4S_RGB