Foto 1 - Donatie aan school van kwekerij Oserian - Kenia.JPG
Dutch Flower Foundation

Sinds 1999 is Dutch Flower Foundation opgericht, met als doel in gebieden waar we gevestigd/actief zijn, goede doelen te steunen om zodoende het leefklimaat en welzijn van de hulpbehoevende medemens te verbeteren. De foundation krijgt financiële steun vanuit de Dutch Flower Group familieleden, onze ketenpartners en overige stakeholders. Het bestuur wordt gevormd door medewerkers van Dutch Flower Group bedrijven. 

 

DFF Bestuursleden