fotomel_8059_RFR18_EDIT_mediumres.jpg
Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility is een van de pijlers van onze familie. We zetten daarin steeds verdere stappen om op een hoger niveau te komen. Zo investeren we bewust in onze medewerkers (zoals persoonlijke ontwikkeling), de keten (kennisdeling met kwekers), onze klanten (category management), de wereld (initiatieven zoals FSI en Fairtrade) en verduurzaming (duurzamere logistiek, via bijvoorbeeld zeecontainertransport).

 

Aan de ene kant werken we hard aan bewustwording van de effecten die ons doen en laten op milieu en omgeving heeft. Aan de andere kant zetten onze bedrijven stapsgewijs activiteiten op ter bevordering van de duurzaamheid, zoals recycling en afvalscheiding.

Intussen doen we overigens al heel wat, hoewel we er niet mee te koop lopen. Onze nieuwe gebouwen zijn energiezuinig; we gebruiken nauwelijks verwarmingsinstallaties en koelcellen hebben het laagst mogelijke energieverbruik. Ook streven we ernaar producten waar mogelijk in het land van onze klant te sourcen; Co2 reductie is een belangrijke doelstelling van onze onderneming.